(011) 4383-0925
Talcahuano 81 // Buenos Aires

YAMAHA Silent Brass trombón

YAMAHA YOB-241 - Oboe

$ 39.001

YAMAHA yfl24S

$ 6.500

YAMAHA Trompeta 14a4a

$ 39.900

YAMAHA ycl 20

$ 1.225

YAMAHA Fife

$ 7.211

YAMAHA YRA312BIII

$ 5.900

YAMAHA Boquilla saxo barítono

$ 9.352

YAMAHA YRS314BIII

$ 4.700

YAMAHA Boquilla clarinete

$ 799

YAMAHA YRS23

$ 5.311

YAMAHA YRA302BIII

$ 1.361

YAMAHA YRN22B

$ 820

YAMAHA YRS24B

$ 5.200

YAMAHA Trompeta 11C4

$ 4.200

YAMAHA saxo soprano

$ 4.500

YAMAHA Boquilla saxo tenor

$ 4.400

YAMAHA boquilla saxo alto

$ 11.000

YAMAHA YRT304BII

$ 3.100

YAMAHA YRA28BIII

YAMAHA YTS23 Usado

YAMAHA YFL-281s Usada

YAMAHA YAS-280

YAMAHA YPC32 Nuevo

YAMAHA YTR4335GII NUEVA

YAMAHA YSL-354

YAMAHA YTS-26 Nuevo

YAMAHA YOB-211 usado

YAMAHA YTS-62

YAMAHA YFL-282 Nueva