SELMER S80 - saxo tenor

SELMER S80 - saxo barítono

SELMER Bundy II

SELMER Clarinete Bajo

SELMER Bundy USA

SELMER S80 - saxo alto

SELMER S80 - saxo soprano

SELMER Soloist- saxo tenor

SELMER C85 - clarinete bajo

SELMER Soloist - saxo alto